Danh sách tổ chức kiểm định được công nhận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/1900

 

 

STT

Tên đơn vị

1

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

 

 

Địa chỉ: Khu phương Lai 6 - Thị trấn Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3825139

 

Loại hình doanh nghiệp cổ phần

 

Quyết định số: 3580/QĐ-TĐC về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo

 

 

 

Hiệu lực đến: 30/11/2016

2

Trung tâm thí nghiệm điện Phú Thọ

 

 

Địa chỉ: Số 1520 - Đường Hùng Vương - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3669888

 

Loại hình doanh nghiệp : Công ty TNHH

 

 

Quyết định số: 2481/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

 

 

Hiệu lực đến: 30/11/2016

 

 

3

Trung tâm khuyến công tư vấn và TKNL Phú Thọ

 

 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

 

 

Loại hình cơ quan : Nhà nước

 

Quyết định số: 339/QĐ-TĐC ngày 6/4/2015 của tổng cục TCĐLCL

 

 

Hiệu lực đến: 30/4/2020

4

Trung tâm Kiểm nghiệm Phú Thọ

 

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.384760

 

Loại hình cơ quan nhà nước

 

Quyết định số: 1875/QĐ-TĐC ngày 02/10/2014 của tổng cục TCĐLCL

 

 

Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm Phú thọ

 

 

Hiệu lực đến: 30/10/2019

5

Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm

 

 

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3853668

 

Loại hình cơ quan nhà nước

 

Quyết định số: 1445/QĐ-TĐC ngày24/3/2014 của tổng cục TCĐLCL

 

 

Hiệu lực đến: 30/3/2019

6

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

 

 

Địa chỉ: Số 8 - Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3846531

 

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

 

 

Quyết định số: 3556/QĐ-TĐC ngày14/11/2013 của tổng cục TCĐLCL

 

 

 

Hiệu lực đến: 30/11/2016

 

 

7

Tổng công ty giấy Việt Nam

 

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3829755

 

Fax: 0210.3829177

 

Loại hình cơ quan: Cty TNHH

 

Quyết định công nhận số: 1849/QĐ - T ĐC ngày 20/9/2012

 

 

Hiệu lực quyết định đến: 30/9/2015

 

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

Liên kết website

Video phóng sự

Thông tin quảng cáo
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 538

Tất cả: 210,330