Dự án: “ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2014 – 2020”

01/01/1900

               Ngày 10/6/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 1290/QĐ – UBND phê duyệt dự án : “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2014 – 2020”. Dự án thuộc chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 712/QĐ – TTg ngày 21/5/2010.

Cơ quan chủ trì dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ. Dự án được triển khai trên cơ sở các mục tiêu gồm: (1)Nâng cao năng suất và chất lượng, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất các sản phẩm chủ lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển các sản phẩm có thương hiệu mạnh, có khối lượng sản phẩm lớn, thị trường tiêu thụ rộng trong nước và xuất khẩu, từng bước cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế trên cơ sở nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP);(2) Xây dựng mô hình điểm điển hình toàn diện về năng suất và chất lượng bằng việc áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tối ưu; hướng dẫn tra cứu thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến, hình thành, phát triển phong trào năng suất chất lượng của tỉnh.

Nội dung, nhiệm vụ của Dự án gồm:

+ Nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp:  Tổ chức điều tra, khảo sát, lập danh sách các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh;  Hướng dẫn các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện xây dựng và triển khai Dự án năng suất và chất lượng của doanh nghiệp; Đánh giá mức độ đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFP (Total factor productivity) với 5 yếu tố chính: (1) chất lượng lao động, (2) thay đổi nhu cầu hàng hoá, dịch vụ, (3) cơ cấu vốn, (4) thay đổi cơ cấu kinh tế, (5) áp dụng tiến bộ kỹ thuật  trong tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

+ Đào tạo, phát triển nguồn lực về năng suất và chất lượng: Cử đi đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa làm nòng cốt trong việc tham mưu chỉ đạo và triển khai hoạt động năng suất và chất lượng của tỉnh;. Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn các Sở, ngành, UBND các huyện/thành/thị và doanh nghiệp. Để hình thành mạng lưới chuyên gia hoạt động chuyên sâu, chuyên nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các Dự án nâng cao năng suất và chất lượng; Tổ chức, duy trì hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của tỉnh. Mỗi năm lựa chọn từ 2-3 doanh nghiệp tiêu biểu đề nghị Hội đồng Quốc gia xem xét, trình Thủ tướng Chính tặng Giải thưởng Chất lượng theo quy định.

+ Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất  lượng: Đầu tư trang thiết bị đo lường - thử nghiệm; Nâng cấp, bổ sung kho cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hình của tỉnh về về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các cấp; Khuyến khích việc hình thành Tổ chức đánh giá, chứng nhận sự phù hợp.

Hiệu quả của dự án:

- Nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của tỉnh; thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, hình thành các chuỗi cung cấp từ nguyên liệu đến thành phẩm, bán thành phẩm cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh góp phần nâng cao tỷ trọng các sản phẩm qua chế biến, hàng hoá xuất khẩu của tỉnh.

- Bảo đảm 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tập huấn, phổ biến kiến thức, cung cấp tài liệu về các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hoặc được hỗ trợ áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

- Hình thành phong trào năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh. Góp phần tích cực đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động và phát triển nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh./.

                                                   Nguồn: TBT Phú Thọ tổng hợp

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

Liên kết website

Video phóng sự

Thông tin quảng cáo
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Tất cả: 177,173