Mời tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

22/03/2021

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 140/SKHCN – TĐC về việc mời tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Theo đó, hồ sơ tham dự, gồm:

- Bản đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 (theo mẫu gửi kèm);

- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

- Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG;

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao);

- Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì) trước ngày 30/4/2021, riêng bản đăng ký tham dự GTCLQG gửi trước ngày 30/3/2021.

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký của quý tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn lập hồ sơ tham dự và xét thưởng theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết về GTCLQG đề nghị tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ website: www.giaithuong.org.vn hoặc tcdlclphutho.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng qua số điện thoại 0988332518 (Bà Hồng – TP Quản lý TCCL) để được giải đáp.

Văn bản số 140/SKHCN – TĐC

Mẫu đơn đăng ký

                                           Nguồn : QLTCCL tổng hợp

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

Liên kết website

Video phóng sự

Thông tin quảng cáo
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 12

Tất cả: 101,965