KẾ HOẠCH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ KINH DOANH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

16/04/2019

Ngày 28/02/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ ban hành kế hoạch số 02/KH – TĐC kiểm tra nhà nước về đo lường tại các hợp tác xã kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019.

            Với mục đích: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) sử dụng trong kinh doanh của các hợp tác xã điện năng trên địa bàn tỉnh ; Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 được sử dụng trong kinh doanh điện của các HTX điện năng; Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về Đo lường đối với các HTX điện năng sử dụng PTĐ nhóm 2 trong kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh; Nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Pháp luật, đảm bảo đo lường của các HTX kinh doanh điện, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức/cá nhân góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

            Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, cụ thể: Kiểm tra sự phù hợp của PTĐ với quy định về việc phê duyệt mẫu, kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định; Kiểm tra sự phù hợp của PTĐ với quy định về việc thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên PTĐ  hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo; Kiểm tra sự phù hợp của PTĐ với điều kiện về vận chuyển, bảo quản, lưu giữ; Kiểm tra sự phù hợp của PTĐ với yêu cầu kỹ thuật đo lường do Tổng cục TCĐLCL ban hành.

            Đối tượng và đơn vị được kiểm tra: Thực hiện kiểm tra phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) sử dụng trong kinh doanh của 24 hợp tác xã điện năng thuộc 10 huyện/thành/thị trên địa bàn tỉnh.

Phương thức kiểm tra: Thực hiện theo phương thức đoàn kiểm tra do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập.

            Phòng Quản lý Đo lường được giao chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tham mưu với lãnh đạo Chi cục tổ chức và triển khai các hoạt động kiểm tra theo yêu cầu công tác.

                                    Phạm Xuân Hoàng – TP. QLĐL – Chi cục TCĐLCL Phú Thọ

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

Liên kết website

Video phóng sự

Thông tin quảng cáo
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 11

Tất cả: 156,390