Hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11/01/2017

             Đo lường là một lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và liên quan mật thiết đến đời sống. Hoạt động đo lường đã và đang diễn ra hàng ngày trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, an ninh và quốc phòng,…ở mỗi quốc gia, trên phạm vi khu vực và toàn thế giới; do đó đo lường có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng… Vì thế việc áp dụng hệ đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; Và đây cũng là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế thế giới.

Cách đây 67 năm, ngày 20/1/1950 Hồ Chủ Tịch đã ký Sắc lệnh 08/SL thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét, là hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới. Đây là văn bản luật pháp đầu tiên về đo lường của chính quyền cách mạng nước ta. Sắc lệnh 8/SL đã xác định đúng đắn, sáng suốt nhiều nội dung của công tác quản lý nhà nước về đo lường như: đơn vị và chuẩn đơn vị đo lường, việc sản xuất và sử dụng phương tiện đo, việc xử phạt các vi phạm về đo lường… Sắc lệnh 8/SL đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường của Việt Nam hội nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới và là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành đo lường nước ta.

Để ghi nhận những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, động viên đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và tất cả những người đã và đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực đo lường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg ngày 11/10/2001, lấy ngày 20/1 hằng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 8/SL về đo lường, làm "Ngày Đo lường Việt Nam". nhằm động viên, đánh giá công sức của đông đảo cán bộ, công chức, các nhà khoa học đã và đang công tác, hoạt động trong lĩnh vực đo lường.

Hoạt động Quản lý Nhà nước về Đo lường và thực hiện các dịch vụ công về Đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ năm 2016 đã khẳng định được vị thế của mình trong công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên các phương tiện đo sử dụng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với những hoạt động cụ thể gồm: Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông tại 30 Doanh nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với Cục thuế tỉnh Phú Thọ trong công tác dán tem nhằm thống nhất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Tham gia  đoàn kiểm tra liên ngành do Ban chỉ đạo 389 của tỉnh thành lập về: Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng đối với 18 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh và kiểm tra công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ; Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ xây dựng phóng sự “Phú Thọ đẩy mạnh công tác quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế”; Thực hiện kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2016; kiểm tra Nhà nước về đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em và hàng hóa bao gói sẵn…); Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai các công việc liên quan theo nội dung thông tư số 15/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thẩm định bản công bố sử dụng dấu định lượng “V” trên nhãn hàng đóng gói sẵn là khí dầu mỏ hóa lỏng bình 12 kg và khí dầu mỏ hóa lỏng bình 48 kg của Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex; Tham mưu văn bản yêu cầu thực hiện kiểm định phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm định xe cơ giới của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-01V. Những hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ đã thực hiện trong năm 2016 đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về đo lường. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về sử dụng phương tiện đo trong văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành đối với việc ghi định lượng hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường. Các hoạt động trên đã góp phần giúp các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đo lường.

Thực hiện các dịch vụ công về Đo lường: Thực hiện quyết định số 445/QĐ – TĐC ngày 24/3/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm  phương tiện đo, chuẩn đo lường, Trung tâm Kỹ Thuật Đo lường thử nghiệm Phú Thọ được chỉ định thực hiện kiểm định PTĐ đối với các lĩnh vực gồm: Các loại cân (Cân bàn, cân đĩa, Cân đồng hồ lò xo, Cân treo dọc thép lá đề, Cân kỹ thuật, cân phân tích, cân ô tô); Phương tiện đo dung tích thông dụng (can đong, bình đong, thùng đong); Cột đo xăng dầu; đồng hồ đo nước lạnh; áp kế lò xo; Huyết áp kế; Công tơ điện 1 pha và 3 pha kiểu cảm ứng, kiểu điện tử; Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não và taximet. Năm 2016 Trung tâm đã tham mưu cho Chi cục trong việc giải quyết kiến nghị của 37 hộ dân thuộc khu 9 xã Thạch Sơn - huyện Lâm Thao về kiểm tra xác định sai số về lường đối với công tơ điện 1 pha kiểu cảm ứng đã được tổ chức  kiểm định N186 thực hiện. Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận cho khoảng gần 17.000 phương tiện đo các loại cho các tổ chức/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (với 15 loại phương tiện đo). Trong đó Trung tâm đã thực hiện hoạt động kiểm định đối chứng theo phê duyệt Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được gần 8.000 PTĐ của 02 công ty là Điện lực Phú Thọ và Công ty CP cấp nước Phú Thọ. Hoạt động kiểm định đối chứng được thực hiện đã góp phần tích cực đem lại sự công bằng, minh bạch, bảo đảm lợi ích cho người tiêu dùng, đồng thời giúp cho công tác quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh.

Để việc quản lý Nhà nước về Đo lường tại địa phương ngày càng phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần làm tốt các nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật đo lường và các văn bản hướng dẫn; Tăng cường công tác quản lý đo lường đối với các tổ chức/ cá nhân sử dụng phương tiện đo. Chủ động đầu tư phương tiện kỹ thuật chuyên dụng phục vụ cho hoạt động kiểm tra, thanh tra về đo lường để giám sát các lĩnh vực thiết yếu phục vụ người tiêu dùng như: Điện, nước, xăng dầu, taximet, vàng, bạc, nữ trang, an toàn, môi trường, sản phẩm hàng hóa có giá trị lớn và hàng đóng gói sẵn theo định lượng; Quản lý phép đo thương mại bán lẻ, đảm bảo về hàng hóa đóng gói sẵn, thúc đẩy văn minh trong thương mại. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về sử dụng phương tiện đo, ghi định lượng hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; Tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị chỉ định và công nhận. Phát triển mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu của thị trường; Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về đo lường để đáp ứng yêu cầu theo xu thế hội nhập; Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp phát huy các hoạt động tư vấn, phản biện trong quy hoạch,  phổ biến kiến thức và khuyến khích phát triển dịch vụ khoa học - công nghệ về đo lường.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân  cần chấp hành pháp luật về đo lường, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường với các hoạt động cụ thể gồm: Việc sử dụng phương tiện đo phục vụ nghiên cứu, điều khiển, quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác phải tăng cường kiểm soát theo quy định của Luật đo lường; Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng phương tiện đo nhóm 2, hoặc sử dụng trong công tác tư pháp, giám định phải được kiểm soát bằng một số biện pháp sau: Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu, kiểm định ban đầu; kiểm định định kỳ; kiểm định sau sửa chữa; Tổ chức được chỉ định và công nhận kiểm định phải tuân thủ các điều kiện và trình tự, thủ tục kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được công bố hoặc theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường có thẩm quyền. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật đo lường.

Phạm Xuân Hoàng – Trưởng phòng Quản lý Đo lường -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Phú Thọ

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

Liên kết website

Video phóng sự

Thông tin quảng cáo
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Tất cả: 156,407