Danh sách các tổ chức thử nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/1900

 

 

STT

Tên đơn vị

1

Công ty CP xi măng Hữu Nghị

 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ

 

Điện thoại: 0210.6252009

 

Loại hình doanh nghiệp cổ phẩn

 

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

 

Địa điểm: Công ty CP xi măng Hữu Nghị

 

Lĩnh vực công nhận: Vật liệu xây dựng

 

Mã số/ số hiệu: Vilas 199

 

Hiệu lực đến: 14/12/2017

2

Trung tâm Kiểm nghiệm Phú Thọ

 

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

 

Điện thoại: 0210.384760

 

Loại hình cơ quan nhà nước

 

Phòng thí nghiệm: Quyết định số:2015/QĐ-VPCNCL ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và công nghệ

 

Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm Phú thọ

 

Lĩnh vực công nhận: Hóa, sinh, dược

 

Mã số/ số hiệu: Vilas 337

 

Hiệu lực đến: 16/02/2018

3

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

 

 

Địa chỉ: Khu phương Lai 6 - Thị trấn Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3825139

 

Loại hình doanh nghiệp cổ phần

 

Phòng thí nghiệm: Phòng nghiên cứu sản phẩm mới

 

 

Địa điểm: Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

 

 

Lĩnh vực công nhận: Hóa

 

Mã số/ số hiệu: Vilas 134

 

Hiệu lực đến: 26/02/2016

4

Công ty Cp xi măng Sông Thao

 

Địa chỉ: Xã Ninh Nhân - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3884927

 

Loại hình doanh nghiệp cổ phần

 

Phòng thí nghiệm: KCS

 

Địa điểm: Công ty CP xi măng Sông Thao

 

 

Lĩnh vực công nhận: Vật liệu xây dựng

 

Mã số/ số hiệu: Vilas 433

 

Hiệu lực đến: 2/06/2016

5

Công ty CP sản xuất - thương mại Hữu Nghị

 

 

Địa chỉ: Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3858031

 

Loại hình doanh nghiệp cổ phần

 

Phòng thí nghiệm: Nhà máy que hàn Hữu Nghị

 

 

Địa điểm: Nhà máy que hàn Hữu Nghị

 

 

Lĩnh vực công nhận: Hóa, cơ tính

 

Mã số/ số hiệu: VRLAB - 15

 

Hiệu lực đến: 15/04/2016

6

Công ty TNHH một thanh viên hóa chất 21

 

 

Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3865055

 

Loại hình doanh nghiệp TNHH

 

Phòng thí nghiệm: Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm

 

 

Địa điểm: Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21

 

 

Lĩnh vực công nhận: Hóa học

 

Mã số/ số hiệu: VILAS - 231

 

Hiệu lực đến: 8 /2015

7

Trung tâm Kiểm định chất lượng CTXD Phú thọ

 

 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.6251206

 

Loại hình: Đơn vị sự nghiệp hành chính có thu

 

 

Phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm xây dựng

 

 

Địa điểm: Trung tâm Kiểm định chất lượng CTXD Phú thọ

 

 

Lĩnh vực công nhận: Vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng

 

 

Mã số/ số hiệu: LAS-XD - 242

 

Hiệu lực đến: 5/11 /2016

8

Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc

 

 

Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

 

 

Điện thoại: 0210.3865073

 

Loại hình: cơ quan nhà nước

 

 

Phòng thí nghiệm:Phòng phân tích đát và chất lượng nông sản

 

 

Địa điểm: Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc

 

 

Lĩnh vực công nhận: Đất, nước, phân bón và nông sản

 

 

Mã số/ số hiệu: VILAS-654

 

Hiệu lực đến: 7/6 /2016

9

Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ

 

 

Địa chỉ: Số 1524 Đường Hùng Vương - Phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

 

 

 

Loại hình: cơ quan nhà nước

 

Phòng thí nghiệm:Phòng phân tích quan trắc

 

 

Địa điểm: Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ

 

 

Lĩnh vực công nhận: hóa

 

Mã số/ số hiệu: VILAS-174

 

Hiệu lực đến: 13/4/2017

 

 

10

Tổng công ty Giấy Việt Nam

 

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ

 

 

Điện thoại : 0210.3829755

 

Fax: 02103829177

 

Loại hình DN: Công ty TNHH

 

Phòng Thí nghiệm: Phòng thừ nghiệm giấy

 

 

Địa điểm: Phòng kỹ thuật - Tổng công ty giấy Việt Nam - Phong châu - Phù Ninh - Phú Thọ

 

 

 

Lĩnh vực công nhận: cơ

 

Mã số/ số hiệu: VILAS-325

 

Hiệu lực đến: 11/11/2017

 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ

11

 

Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 

 

Điện thoại/ Tel: 0210 3846425

 

Tên phòng thí nghiệm: Khoa xét nghiệm

 

Cơ quan chủ quản: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ

 

 

Địa điểm: Đường Trần Phú - Thành phố Việt Trì

 

 

Lĩnh vực:Hóa lý,  Vi sinh,

 

Số VILAS:638

 

Hiệu lực công nhận: 26/3/2016.

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

Liên kết website

Video phóng sự

Thông tin quảng cáo
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 436

Tất cả: 210,228