KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 CỦA SỞ KH&CN PHÚ THỌ

29/12/2020

          Ngày 22 tháng  12  năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ ban hành Kế hoạch số  36/KH – SKHCN về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Với mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật;- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (trọng tâm là Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành) để nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch công tác PCTN của Sở là căn cứ để các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

          Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch gồm(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; (2) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; (3) Công tác phòng ngừa tham nhũng; (4) Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

          Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và một số quy định khác về công tác PCTN tại cơ quan; định kỳ tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Sở theo quy định; Thực hiên triển khai việc đánh giá công tác PCTN năm 2021; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2021…

          Chi tiết Kế hoạch số 36/KH - SKHCN

                                                                             Phòng QLTCCL tổng hợp

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh

Liên kết website

Video phóng sự

Thông tin quảng cáo
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 59

Tất cả: 102,012