Thông báo

 • Các Thành viên, Khẳng định rằng không Thành viên nào bị ngăn cấm thông qua hoặc thi hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người, động vật và thực vật, với yêu cầu là các biện pháp này không được áp dụng để tạo ra sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc vô căn cứ giữa các Thành viên có cùng điều kiện như nhau hoặc để dẫn đến sự hạn chế thương mại quốc tế;

  Hoạt động dịch vụ

  Thư viện ảnh

  Liên kết website

  Video phóng sự

  Thông tin quảng cáo
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Tất cả: 0